Wożuczyn i okolice
Historia, kultura, ciekawostki.

Bronisław Jan Przyłuski-przyczynek do biografiiB
ronisław Jan Przyłuski-przyczynek do biografii,  "Archiwaliusz Zamojski", XVI/2018, s. 193 - 207.