Wożuczyn i okolice
Historia, kultura, ciekawostki.

Wożuczyn




Książka B.Typek, Wożuczyn, Tomaszów Lub.2013

jest dostępna w więszych bibliotekach w regionie i w Polsce (gminne, uniwersyteckie, muzealne itd.):

Gminna  Biblioteka Publiczna  w Rachaniach

Biblioteka Z.S. w Michalowie

Biblioteka S.P. w Wożuczynie

Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lub.

Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Lub.

Biblioteka Publiczna Gminy Łaszczów

Biblioteka Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lub

Biblioteka Muzeum Zamojskiego w Zamościu

Książnica Zamojska

Archiwum Państwowe w Zamościu

  Narodowy Instytut Dziedzictwa  Pracownia Terenowa w Zamościu

Biblioteka Wójewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie (również Delagatura w Zamościu)

Biblioteka Publiczna Gminy Krynice

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Biblioteka Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Naukowej w Warszawie

Biblioteka Domu Spotkań z Historią w Warszawie

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Zakład Narodowy Ossolińskich we Wrocławiu

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

     Publikacja ta jest stale uzupełniana, ..cdn.


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja